Edukacja

Mastopatia

Jak kilkukrotnie pisaliśmy, zdecydowana większość patologii występujących w obrębie piersi to zmiany łagodne, a jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób jest mastopatia. To schorzenie, pomimo swojego łagodnego charakteru, ciągle wywołuje sporo obaw wśród pacjentek, dlatego w tym artykule wyjaśniamy czym właściwie jest mastopatia i czy ma ona jakiś związek z rakiem piersi.

Mastopatia lub inaczej zmiany mastopatyczne, to inaczej zwyrodnienie tkanki piersi, które może objawiać się jako torbiele, zwłóknienie czy poszerzenie przewodów mlekowych. Innymi słowy, mastopatia to zmiany włóknisto-torbielowate (ang. fibrocystic changes, skrót: FCC), o których pisaliśmy wcześniej w artykule o łagodnych chorobach piersi:https://openbadania.pl/educati....

Skąd więc pojęcie mastopatia? Samo słowo pochodzi z języka greckiego i połączenia słów mastos (pierś) i pathy (choroba), a więc w dosłownie oznacza ono chorobę piersi. Jak widać, pojęcie może być bardzo szerokie i kiedyś, szczególnie gdy metody obrazowania piersi nie były tak dokładne jak dzisiaj, używano tego określenia „na potęgę”. Nieraz doprowadzało to do nieporozumień, bo nie wszyscy lekarze wyjaśniali co mieli na myśli używając takiego określenia. Myliło to nie tylko medyków, ale również pacjentki, które obawiały się, że zmiany są groźne. Dlatego też lekarze powoli odchodzą od używania pojęcia mastopatii, na rzecz opisywania konkretnych zmian w piersiach. Coraz rzadziej na wynikach widzi się opis „zmiany mastopatyczne”; coraz częściej można przeczytać „torbiele”, „zwłóknienie” czy „zmiany włóknisto-torbielowate”, z dokładnym opisem charakteru, umiejscowienia i wymiarów zmian.

Zmiany mastopatyczne najczęściej rozwijają się na tle zmian hormonalnych, a konkretniej w przypadku podwyższonych poziomów estrogenów. Nie zawsze są to zmiany objawowe; niektóre pacjentki nie mają pojęcia o schorzeniu póki nie zostanie ono wykryte w czasie badania obrazowego piersi, a inne mogą odczuwać dyskomfort przy zmianach hormonalnych w czasie cyklu miesiączkowego. Ważne jest to, aby zawsze w przypadku niepokojących nas objawów udać się do lekarza na konsultację i badania obrazowe, aby wykluczyć poważniejsze schorzenia.

Istotną wiadomością dla pacjentek jest to, że w zdecydowanej większości, zarówno zmiany mastopatyczne objawowe, jak i te bezobjawowe, nie wiążą się z powiększonym ryzykiem raka piersi i można je pozostawić do obserwacji, ze względu na ich łagodny charakter.

Jak pisaliśmy, lekarze coraz częściej odchodzą od używania określenia „mastopatia”, jednak ciągle jest ono używane w kontekście tzw. mastopatii cukrzycowej. Charakter tego schorzenia jest jednak inny niż w przypadku typowych zmian włóknisto- torbielowatych. Mastopatia cukrzycowa dotyka głównie pacjentki z wieloletnią historią cukrzycy typu I (choć zdarzają się pacjentki z cukrzycą typu II) i objawia się jako twarda, zwłókniała masa w piersi. W badaniach radiologicznych może ona przypominać zmianę nowotworową, więc nierzadko jej obecność wymaga weryfikacji w biopsji. Mimo wszystko, jest to zmiana łagodna.

Chociaż coraz rzadziej spotyka się określenie mastopatii na wynikach, to jednak warto wiedzieć co ono oznacza i, że nie wiąże się ze zmianami złośliwymi. Zachęcamy również, żeby zawsze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do określeń na wyniku badań pytać lekarzy o wyjaśnienie; jeśli chodzi o zdrowie, nie ma „głupich pytań”, a dla własnego komfortu (i zdrowia!) lepiej być dociekliwym.