WARSZTATY EDUKACYJNE I SZKOLENIA

Mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości nt. konieczności wykonywania badań profilaktycznych z zakresu profilaktyki raka piersi i szyjki macicy.
Swoim zakresem obejmują zarówno teorię, jak i praktyczną naukę rozpoznawania zmian w piersiach.

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty dla mieszkanek Wielkopolski w wieku 25 - 69 lat.

Szkolenia

Szkolenia dla kadry POZ i medycyny pracy.