ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Bezpłatne badania profilaktyczne w ramach projektu:
- cytologia: dla Pań w wieku 25 – 59 lat, jeden raz na 3 lata,
- mammografia: dla Pań w wieku 50 – 69 lat, jeden raz na 2 lata.

Podczas rezerwacji wizyty istnieje możliwość zadeklarowania chęci skorzystania z opieki nad osobą zależną na czas trwania badania. Opieka jest sprawowana przez pielęgniarkę lub położną.

Miejsce badania:

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN

ul. Kazimierza Wielkiego 24, 61-863 Poznań

Dzień i godzina badania zostaną ustalone
podczas telefonicznego potwierdzenia rezerwacji.

Proszę uzupełnić dane w poniższym formularzu aby wysłać prośbę o zarezerowowanie wizyty.

Jakie badanie Panią interesuje:

Należy wybrać conajmniej jedno badanie

* - pola obowiązkowe

Informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych,
  2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem świadczenia usług medycznych (w tym rejestracji na te usługi). Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie do jednostek opieki zdrowotnej współrealizujących lub kontynuujących świadczenie medyczne, podmiotów zajmujących się obsługą informatyczną Administratora oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usług medycznych;
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach dotyczących czasu przechowywania dokumentacji medycznej.