Edukacja

Zadaj pytanie

W tym miejscu możesz zadać swoje pytanie, które zostanie przekazane do OPEN.
Odpowiedź otrzymasz na podany poniżej adres email.

Informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych,
  2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
  4. przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: adres e-mail oraz informacje zawarte w pytaniu;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez podmiot świadczący usługi www;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego;
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
  8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.