Edukacja

Odpowiedź na pytanie

Na czym polega samobadanie piersi?

Samobadanie piersi to przydatny element profilaktyki raka piersi. Polega na wykonaniu przez kobietę palpacyjnego(dotykowego) badania swoich piersi. Zaleca się wykonywanie samobadania co miesiąc, najlepiej między 5. a 10. dniem cyklu miesiączkowego (1. dzień miesiączki traktujemy jako 1. dzień cyklu). Kobiety po menopauzie również powinny wykonywać comiesięczne samobadanie.

Samobadanie składa się z kilku elementów, m.in. oglądania całej piersi, badania dotykiem i oglądania brodawek sutkowych.