Edukacja

Odpowiedź na pytanie

Moja mama miała raka piersi- czy ja też zachoruję?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Zachorowanie na raka piersi może być spowodowane nosicielstwem dziedzicznej mutacji w obrębie któregoś z genów, ale może być z tym niezwiązane. Najczęstsze mutacje dotyczą genów BRCA1 i BRCA2. Aby sprawdzić czy jest się nosicielem danej mutacji należy wykonać badanie w poradni genetycznej. To badanie jest wskazane u osób, które mają charakterystycznie obciążony wywiad rodzinny, tzn.:

  • zachowanie na raka piersi w rodzinie przed 40 rokiem życia;
  • wiele zachorowań na raka piersi i/lub jajnika w rodzinie;
  • zachorowanie na więcej niż jeden nowotwór u osoby z rodziny, szczególnie gdy jednym z nich jest rak piersi;
  • obustronny rak piersi u członka rodziny;
  • rak piersi u mężczyzny w rodzinie.

Osoby, u których potwierdzi się nosicielstwo danej mutacji genetycznej, podlegają zmodyfikowanemu programowi profilaktyki, finansowanemu przez Ministerstwo Zdrowia.