Edukacja

Odpowiedź na pytanie

Czy mammografia wykonana w mammobusie jest gorsza od tej wykonanej stacjonarnie w OPEN?

Jakość obu badań jest wysoka i zbliżona. Zarówno mammografy stacjonarne, jak i te w mammobusie, muszą mieć odpowiednie parametry i spełniać europejskie standardy, aby móc służyć w trakcie badań profilaktycznych.