Edukacja

Odpowiedź na pytanie

Gdzie można wykonać mammografię?

W ramach programu profilaktycznego działającego na terenie Wielkopolski, mammografię można wykonać w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 lub w mammobusie przyjeżdżającym do danej miejscowości. Przed badaniem obowiązuje dokonanie rejestracji telefonicznie lub osobiście w Ośrodku.

  • Numer telefonu do rejestracji na mammografię w Ośrodku: 61 8 501 327
  • Numer telefonu do rejestracji na mammografię w mammobusie: 618557528, 618513077