SZKOLENIA DLA KADRY POZ I MEDYCYNY PRACY

Szkolenia przeznaczone są dla lekarzy POZ, pielęgniarek, położnych i lekarzy medycyny pracy.
Szkolenia organizowane są w grupach 10 -osobowych.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Minimalna ilość uczestników, dla których organizowane jest szkolenie to 10 osób.

Formularz zapisu na szkolenie:

2022-05-23

Bezpłatne szkolenie dla personelu POZ i medycyny pracy - Leszno

Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34
godzina: 14:00

Proszę uzupełnić dane w poniższym formularzu aby wysłać prośbę o zarezerowowanie wizyty.

Płeć:

* - pola obowiązkowe

Informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych,
  2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na szkolenie/ warsztat edukacyjny;
  4. przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez podmiot świadczący usługi www;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na szkolenie/ warsztat edukacyjny;
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
  8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.