SZKOLENIA DLA KADRY POZ I MEDYCYNY PRACY

Szkolenia przeznaczone są dla lekarzy POZ, pielęgniarek, położnych i lekarzy medycyny pracy

2022-05-23

Bezpłatne szkolenie dla personelu POZ i medycyny pracy - Leszno

Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34
godzina: 14:00

Serdecznie zapraszamy lekarki i lekarzy POZ oraz medycyny pracy, pielęgniarki, pielęgniarzy, położne i położnych z województwa wielkopolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach programu profilaktycznego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą„Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki onkologicznej w grupie kobiet w wieku 25-69 lat wśród personelu POZ i medycyny pracy.

Program szkolenia obejmuje m. in.:

- wiedzę na temat barier powodujących niezgłaszanie się kobiet na badania profilaktyczne oraz sposobów niwelowania tych barier,

- informację na temat znaczenia profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, w tym o badaniach profilaktycznych w czasie ciąży i laktacji,

- informację o dostępnych i bezpłatnych badaniach profilaktycznych,

- epidemiologię raka piersi i szyjki macicy,

- kwestię włączenia badań profilaktycznych do okresowych badań lekarskich pracowników,

- ćwiczenia praktyczne dotyczące umiejętności rozpoznawania zmian w piersiach z wykorzystaniem fantomów,

- obsługę udostępnionej w ramach projektu mobilnej aplikacji edukacyjnej.

Szkolenie poprowadzi dr n. med. Dariusz Godlewski - lekarz onkolog, specjalista zdrowia publicznego, Prezes Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii im. A. Pienkowskiej S.A. w Poznaniu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. w godz. 14.00 -18.00 wRegionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lesznie przy ul. 55 Pułku Piechoty 34.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 18 maja2022 r.

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.