Warsztaty

Warsztaty przeznaczone są dla mieszkanek Wielkopolski w wieku 25 – 69 lat.
Warsztaty organizowane są w grupach 10 -osobowych.
O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.
Minimalna ilość uczestniczek, dla których organizowany jest warsztat to 10 osób.

Formularz zapisu na warsztaty:

2020-10-17

Warsztat edukacyjny w Kamionkach - 17 października 2020 r.

Kamionki, ul. Platanowa 18
godzina: 09:00

Proszę uzupełnić dane w poniższym formularzu, aby wysłać zgłoszenie.

* - pola obowiązkowe

Informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych,
  2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na szkolenie/ warsztat edukacyjny;
  4. przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez podmiot świadczący usługi www;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na szkolenie/ warsztat edukacyjny;
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
  8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.