WARSZTATY EDUKACYJNE

Warsztaty przeznaczone są dla mieszkanek Wielkopolski w wieku 25 - 69 lat.

25.04.2022

Warsztat edukacyjny w Kaliszu - 25 kwietnia 2022 r., godz. 13.00

Kalisz, Babina 1
godzina: 13:00

W dniu 25.04.2022r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszuodbędzie się bezpłatny warsztat edukacyjny dla mieszkanek Kalisza i okolic,dotyczący profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy organizowany w ramach programu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023"

Program warsztatu obejmuje:

  1. wykład na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy,
  2. ćwiczenia praktyczne związane z nauką samobadania piersi,
  3. obsługę udostępnionej w ramach projektu mobilnej aplikacji edukacyjnej pozwalającej na prowadzenie indywidualnego procesu autoprofilaktyki.

Wszystkie uczestniczki otrzymają ulotki edukacyjne zawierające niezbędne informacje na temat profilaktyki nowotworów piersi i szyjki macicy oraz zawieszki pod prysznic ze schematem samobadania piersi.

Spotkaniemana celu zwiększenieświadomościPań na temat działań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi oraz szyjki macicy.
Warsztaty odbywają się w małych grupach. Ilość miejsc jestograniczona.

Warsztat edukacyjny prowadzony jest przez specjalistę zdrowia publicznegoz OPEN.