WARSZTATY EDUKACYJNE

Warsztaty przeznaczone są dla mieszkanek Wielkopolski w wieku 25 - 69 lat.

07.04.2022

Warsztat edukacyjny w Rawiczu - 7 kwietnia 2022

Rawicz, Przyjemskiego 35
godzina: 17:00

W dniu 7.04.2022r.dla mieszkanek gminy Rawiczodbędzie się bezpłatny warsztat edukacyjnydotyczący profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy organizowany w ramach programu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023"

Program warsztatu obejmuje:

  1. wykład na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy,
  2. ćwiczenia praktyczne związane z nauką samobadania piersi,
  3. obsługę udostępnionej w ramach projektu mobilnej aplikacji edukacyjnej pozwalającej na prowadzenie indywidualnego procesu autoprofilaktyki.

Wszystkie uczestniczki otrzymają ulotki edukacyjne zawierające niezbędne informacje na temat profilaktyki nowotworów piersi i szyjki macicy oraz zawieszki pod prysznic ze schematem samobadania piersi.

Warsztat edukacyjny prowadzony jest przez specjalistę z Ośrodka.