Moje konto

Rejestracja

Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków.

Informuję, że:

  1. administratorem Pani danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani danych osobowych,
  2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;
  3. Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w ramach aplikacji „ Open - Profilaktyka dla Ciebie”, zgodnie z jej regulaminem
  4. przetwarzane będą następujące kategorie Pani danych osobowych: adres e-mail, data urodzenia oraz informacje zawarte w aplikacji.
  5. Pani dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez podmiot świadczący usługi informatyczne dla administratora;
  6. Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, usunięcia konta lub zakończenia funkcjonowania aplikacji.
  7. podanie przez Panią danych osobowych jest niezbędne do uzyskania dostępu do aplikacji „OPEN - Profilaktyka dla Ciebie”
  8. przysługuje Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiadasz już konto? Przejdź do logowania