Cytobus

Badanie profilaktyczne blisko Ciebie.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy bezpłatne badania cytologiczne w cytobusie.

Program przeznaczony jest dla kobiet zdrowych i nieodczuwających dolegliwości, w przedziale wieku 25 - 59 lat w 3-letnich odstępach czasu.

Rejestrację pacjentek prowadzimy pod bezpłatnym numerem infolinii. Istnieje także możliwość przyjmowania zapisów przez organizatora badań w miejscowości, w której odbędą się badania. Imienna lista (imię, nazwisko, numer PESEL) jest następnie przesyłana do OPEN faksem (numer: 61 8 518 627 w.105) w celu jej weryfikacji w bazie udostępnionej przez NFZ. W ciągu jednego dnia w cytobusie można zbadać do 80 kobiet.

Wszystkie Panie, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w mammobusie lub cytobusie, ale nie mają z kim zostawić dziecka lub osoby dorosłej, którymi się opiekują proszone są o przekazanie takiej informacji podczas rejestracji na badanie. Istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnej opieki nad osobą zależną na czas badania, którą będzie sprawować pielęgniarka lub położna.

Procedura badania jest zgodna z wymaganiami NFZ i polega na:

  • rejestracji kobiety na podstawie dowodu osobistego oraz dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego,

  • wypełnieniu przez osobę badaną ankiety przygotowanej przez NFZ,

  • pobraniu wymazu cytologicznego,

  • ocenie mikroskopowej pobranego wymazu wg Systemu Bethesda (wynik podany jest w postaci szczegółowego opisu),

  • obiorze wyniku badania przez pacjentkę elektronicznie poprzez stronę www.openbadania.pl lub przesłaniu wyniku drogą pocztową na podany przez pacjentkę adres.

W przypadku nieprawidłowego wyniku zapewniamy dalsze bezpłatne badania diagnostyczne w Poznaniu.

Wymagania techniczne związane z postojem cytobusu:

  • wymiary cytobusa - szer. 2,5 m, dł. 7.20 m, wys. 3.5 m (konieczne miejsce parkingowe ok. 10 m)

  • własny zbiornik z wodą (istnieje możliwość podłączenia wody bieżącej)

  • licznik energii elektrycznej

  • kabel ok. 30 m – na wyposażeniu

  • gniazdo sieciowe 16 A - potrzebne do podłączenia

Od organizatorów badań oczekujemy jedynie współpracy w uzgodnieniu terminu i miejsca postoju cytobusu oraz nagłośnienia badań wśród mieszkanek

Pozycja cytobusu

Wybierz dzień
09:00 17:00
Wagrowiec Kościuszki 15 a

Pamiętaj!
Badanie jest całkowicie bezpłatne.

Rejestracja na cytobus
jest czynna od 8:00 do 15:30

(61) 8-557-528
(61) 8-513-077
800-160-168