Mammografy

09 02

Mammograf

Mammografia jako metoda obrazowania piersi używa promieniowania rentgenowskiego. Pozwala ono uzyskać obraz budowy gruczołu piersiowego. Obraz ten może być wytworzony w trzech rodzajach technologii: - analogowej - zdjęcie powstaje na kliszy, - ucyfrowion

Więcej >