Edukacja

  • Węzły chłonne

    Węzły chłonne (limfatyczne) (łac. nodi lymphatici) - licznie występujące struktury leżące na przebiegu naczyń limfatycznych. Główną funkcją węzłów jest filtracja zawartej w nich limfy oraz udział w wytwarzaniu przeciwciał. Likwidując drobnoustroje stanowią ważny element układu immunologicznego.

  • Wznowa

    Wznowa to nawrót choroby,pojawienie się oznak obecności nowotworu w miejscu jego pierwotnej lokalizacji lub lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.