Edukacja

  • Ultrasonografia (USG piersi)

    Ultrasonograf wykorzystuje echo fal dźwiękowych w celu stworzenia obrazu piersi. Jest to skuteczna metoda rozróżniania guzów o konsystencji stałej od guzów wypełnionych cieczą (torbieli). Badanie to zaleca się dla kobiet młodych, których piersi zbudowane są głównie z tkanki gruczołowej.