Edukacja

  • Samobadanie piersi

    Samobadanie piersi (BSE - ang. Breast Self-Exam)to podstawowy, bardzo ważny element profilaktyki raka piersi, pozwalający na wczesne wykrycie zmian w piersiach. Samobadanie składa się z dwóch elementów - oglądania stanu piersi oraz badania dotykowego (palpacyjnego). Badanie powinno być przeprowadzane co miesiącod momentu kiedy piersi zaczynają się kształtować. Młodsze kobiety powinny wykonywać badanie 3-4 dni po rozpoczęciu cyklu miesięcznego, a kobiety po menstruacji tego samego dnia w każdym miesiącu.

    Plakat - samobadanie piersi.pdf

  • Screening

    Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening)– w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nieposiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.
    Badania przesiewowe wykonuje się w całej populacji lub tylko w tzw. grupach wysokiego ryzyka (dotyczy to np. profilaktyki cukrzycy, nowotworów piersi). Zamierzeniem badań przesiewowych jest wykrycie choroby we wczesnej fazie i dzięki temu umożliwienie wczesnej interwencji, która zredukowałaby zarówno śmiertelność, a także cierpienia pacjentów w danej chorobie. Chociaż badanie przesiewowe może doprowadzić do postawienia wstępnej diagnozy, to zawsze musi być ona potwierdzona innymi, bardziej dokładnymi badaniami, właściwymi dla danej choroby i zleconymi przez lekarza. Istnieją potencjalne negatywne skutki badań przesiewowych, takie jak: postawienie fałszywej diagnozy lub nawet brak diagnozy, a także związane z tym błędne poczucie bezpieczeństwa. Z tych przyczyn testy używane w programach przesiewowych muszą wykazywać się dobrą czułością, przy akceptowalnej swoistości, zwłaszcza w przypadku chorób o niskiej zapadalności.