Edukacja

 • Radioterapia

  Radioterapia jest to metoda leczenia stosowana w onkologii,wykorzystująca promieniowanie jonizujące (tj. promieniowanie rentgenowskie, gamma, strumień elektronów, neuronów).

 • Rak

  Rak – nazwa grupy chorób nowotworowych będących nowotworami złośliwymi wywodzącymi się z tkanki nabłonkowej. Nazwa ta odnosi się do guzów powstających z nabłonków pochodzenia ekto- lub endodermalnego oraz z nabłonka narządów moczowo-płciowych. Nie są nazywane rakami nowotwory złośliwe wywodzące się z „nabłonków” pochodzenia mezodermalnego, np. śródbłonka, międzybłonka, błony maziowej.

 • Rekonstrukcja piersi

  Rekonstrukcja piersito zabieg przeprowadzany u kobiet po mastektomii, mający na celu odtworzenie budowy kobiecej klatki piersiowej, tak aby piersi uzyskały naturalny wygląd.

 • Remisja

  Remisja to ustąpienie objawów choroby.

 • Resekcja

  Resekcjato inaczej usunięcie, wycięcie pewnej całości lub części ( np. guza, guza z narządem).