Edukacja

 • Pięcioletnie przeżycia

  Pięcioletnie przeżyciato wyniki oceny efektywności leczenia przeciwnowotworowego, które wyrażają się przeżyciem pacjentów 5 lat od czasu kiedy zdiagnozowano u nichnowotwór.

 • Polip

  Polip jest pojęciem makroskopowym, odnoszącym się do rozrostów łagodnych błon śluzowych. W typowej postaci ma on kształt maczugowaty, składa się z cienkiej nóżki (szypuły), zawierającej wiązkę naczyń odżywiających oraz kulistego, miękkiego zgrubienia. Nazwa była pierwotnie używana wobec szczególnej postaci przewlekłego zapalenia wytwórczego błon śluzowych, w których dochodzi do rozrostu tkanki łącznej włóknistej blaszki właściwej błon śluzowych (łac. inflammatio chronica proliferativa polyposa). Obecnie pojęcie to jest używane także jako określenie makroskopowe niektórych nowotworów łagodnych (gruczolaków polipowatych – łac. adenoma polyposum), a jak również zaburzeń rozwojowych mających kształt polipa.

 • Profilaktyka zdrowotna

  Profilaktyka zdrowotna to wszelkie działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Działania temogą polegać na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, monitorowaniuczynników ryzyka oraz zahamowaniurozwoju choroby i wystąpienia powikłań.

 • Przednowotworowa zmiana

  Zmiana przednowotworowato zmieniona morfologicznie tkanka, na podłożu której nowotwór rozwija się częściej niż na prawidłowych, niezmienionych tkankach tego samego narządu.

 • Przerzut

  Przerzut to rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych za pomocą naczyń krwionośnych lub limfatycznychdo odległych organów.