Edukacja

  • Objaw skórki pomarańczy

    Objaw skórki pomarańczy to objaw zapalnego raka piersi, który spowodowany jest obrzękiem i naciekaniem skóry przez raka piersi, co powoduje, że skóra przypomina skórkę pomarańczy.

  • Onkogeneza

    Onkogeneza to proces prowadzący do powstania nowotworu.

  • Ovariectomia

    Ovariectomia zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu jajników