Edukacja

  • Nodulus

    Łacińska nazwa węzłów chłonnych

  • Nowotwór łagodny

    Nowotwór łagodnyto nowotwór dobrze odgraniczony, nie naciekający i nie dający przerzutów.