Edukacja

 • Karcynogen

  Karcynogen to czynnik rakotwórczy (chemiczny, fizyczny lub biologiczny), którymoże powodować mutację materiału genetycznego przyczyniając się do rozwoju choroby nowotworowej.

 • Kolposkopia

  Kolposkopia to badanie diagnostyczne pozwalające na wykryciezmian w obrębie szyjki macicy. Kolposkop to mikroskop mającyzdolność wielokrotnego powiększenia,uzyskania obrazu trójwymiarowego i posiadającyróżnego rodzaju filtry pozwalające na ocenę budowy badanych narządów.Badanie jest prostą, skutecznąi nieinwazyjną metodązwiększającąwykrywalność zmian przednowotworowych, wczesnych postaci raka szyjki macicy,infekcji HPV oraz różnicowania innych zakażeń dróg rodnych.Umożliwia też dokładną ocenę pozostałych części dolnego odcinka narządów rodnych kobiety.
  Badanie wykonuje się głównie gdy wynik przeprowadzonego badania cytologicznego jest nieprawidłowy, przy wykryciu infekcji HPV oraz aby pobrać wycinek do badania histopatologicznego.


 • Konizacja

  Wyróżniamy dwa główne rodzaje histerektomii: całkowitą, kiedy zostaje usunięta cała macica, oraz częściową, podczas której zostaje usunięty trzon macicy, z pozostawieniem szyjki macicy. Usunięcie jajników jest odrębną decyzją, którą pacjentka i jej lekarz podejmują przed operacją. Histerektomie wykonywane są w dwojaki sposób: albo poprzez otwarcie powłok brzusznych (histerektomia brzuszna), albo poprzez pochwę (histerektomia pochwowa). Histeroktomie brzuszne są najbardziej popularną formą i z reguły wymagają najdłuższego czasu regeneracji. częściowa – usunięcie tylko trzonu narządu z pozostawieniem szyjki całkowita – usunięcie całego organu (zarówno trzonu, jak i szyjki) całkowita z usunięciem jajników i jajowodów – oprócz trzonu i szyjki usuwane są jajowody i jajniki, radykalna – usunięcie organu (całkowite) oraz tkanek sąsiednich (tzw. przymacicz), górnej części pochwy i okolicznych węzłów chłonnych. Ten zabieg wykonuje się w przypadku schorzeń nowotworowych takich, jak rak szyjki macicy.

 • Kwadrantektomia

  Kwadrantektomia jest jedną z metod oszczędzającego leczenia chirurgicznego raka piersi. Zabieg polega na usunięciu guza z marginesem co najmniej 2-centymetrowym, czasemusuwana jest jedna czwarta piersi zawierająca guz wraz z otaczającą go skórą.