Edukacja

 • CA-125

  CA-125 to jeden z markerów nowotworowych, jest to antygen rakowy, którego poziom wzrasta m.in. w raku jajnika.

 • Cellulae carcinomatosae

  Cellulae carcinomatosae - komórki rakowe

 • Cellulae neoplasmaticae

  Cellulae neoplasmaticae - komórki nowotworowe

 • Chemioterapia

  Chemioterapia tometoda leczenia za pomocą leków hamujących rozwój lub niszczących komórki nowotworowe, głównie poprzez podanie leku dożylnie.

 • Chłonka

  Chłonka, inaczej limfa, to płyn tkankowy, który odprowadzany jest z tkanek do naczyń krwionośnych drogą naczyń chłonnych (limfatycznych).

 • Cin

  Cin stan przednowotworowy Obecnie stany przedrakowe w szyjce macicy określamy jako śródnabłonkową neoplazję szyjki macicy – w skrócie od angielskich słów: CIN. Może ulegać regresji, progresji lub  utrzymywać się w niezmienionej postaci. Wyróżniamy 3 stopnie CIN w zależności od nasilenia zmian komórek oraz ryzyka przemiany w raka inwazyjnego: ● CIN I – neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy I stopnia (najłagodniejsze zmiany komórek), ● CIN II – neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy II stopnia (średnie przemiany komórek), ● CIN III – neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy III stopnia (największe przemiany komórek – najbardziej złośliwe).

 • Cytologia

  Badanie cytologiczne to skuteczne, bezbolesne i bezpieczne badanie komórek pobranych z szyjki macicy.
  Badanie cytologiczne pozwala wykryć stany przednowotworowe i nowotworowe szyjki macicy, w czasie kiedy nie ma żadnych objawów. Daje możliwość oceny, czy znajdujemy się w grupie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy.
  Do pobrania rozmazu cytologicznego wykonywanego przez lekarza ginekologa lub położną wykorzystuje się sprzęt jednorazowego użytku, tj. wziernik ginekologiczny i szczoteczkę cytologiczną.
  Cytologia ma szczególne znaczenie w zapobieganiu nowotworów, gdyż umożliwia wykrycie wczesnych postaci raka szyjki macicy i tzw. stanów przedrakowych, z których może rozwinąć się nowotwór. Raz w roku podczas kontrolnej wizyty u ginekologa powinny ją wykonywać kobiety, które rozpoczęły życie płciowe bez względu na wiek lub wszystkie od 18.- 20. roku życia.
  Badanie cytologiczne z założenia nie powinno być metodą służąca wykrywaniu raka szyjki macicy. Powinno być metodą służącą zapobieganiu raka szyjki macicy, tzn. służąca wykryciu wczesnych zmian przednowotworowych, które, jeśli pozostawione nieleczone, mogą wywoływać raka szyjki macicy.
  Cytologia wykrywa również inne zmiany na szyjce macicy (nadżerki, stany zapalne) oraz zapalenia dróg rodnych.

  Profilaktyka dla Ciebie - cytologia

 • Cytostatyki

  Cytostatyki tosubstancje naturalne lubsyntetyczne stosowane w chemioterapii ze względu na fakt, żewykazują właściwości toksyczne w stosunku do komórek nowotworowych.

 • Czynnik ryzyka

  Czynnik ryzyka to czynnik, który zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u osoby, której dotyczy. Czynniki ryzyka możemy podzielić na te, na które nie mamy wpływu (tj. wiek, płeć, czynniki genetyczne) oraz na takie, na które mamy wpływ i które możemy zmienić (np. brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, otyłość, nadciśnienie). Im więcej czynników ryzyka występuje u danej osoby, tym większe ryzyko zachorowania.Należy więc minimalizować ryzyko, m.in.poprzez wykonywanie badań profilaktycznych, utrzymywanie prawidłowej masy ciała oraz regularnąaktywność fizyczną.