Edukacja

 • Badanie histopatologiczne

  Badanie histopatologiczne tobadanie mikroskopowe materiału cytologicznego(komórkowego) lubhistologicznego (tkankowego), którypobierany jestpodczas badańdiagnostycznych lub może byćdostarczony po zabiegu chirurgicznym.

 • Badanie kliniczne piersi

  Badanie kliniczne piersi polega naoglądaniui badaniupalpacyjnympiersi oraz okolicznych węzłów chłonnych przez lekarza.

 • Biopsja aspiracyjna

  Biopsja aspiracyjna to badanie diagnostyczne wykonywane w celu dokładnego zbadania wykrytej zmiany. Stosuje się nakłucie igłą, aby pobrać do badania komórki, z których zbudowana jest zmiana. Jeśli guz jest cystą (torbielą) usuwa się całość cieczy i jedynie w rzadkich przypadkach wymagane jest dalsze leczenie. Jeśli guz ma konsystencję stałą, pobiera się więcej komórek i bada się je pod mikroskopem.

 • Birads

  BI-RADS (ang. Breast Imaging-Reporting and Data System) – system stworzony przez American College of Radiology (ACR) w celu standaryzacji opisów mammograficznych. Skala BI-RADS (stosuje się również zapis BIRADS) jest publikowana przez ACR w atlasach, dotyczy mammografii oraz w najnowszej edycji skali badań USG oraz rezonansu magnetycznego. BI-RADS definiuje terminologię jaką należy posługiwać się w opisach badania, strukturę opisu oraz kategorie końcowej oceny z wnioskami określającymi dalszy sposób postępowania. Kategorie opisu zmian według BI-RADS 0 ocena końcowa niekompletna wymaga dodatkowych badań obrazowych, ryzyko złośliwości w tym stopniu jest niepewne i trudne do oceny 1 norma oznacza obraz całkowicie prawidłowy, ryzyko złośliwości 0%, nie wymaga dalszej diagnostyki 2 zmiana łagodna oznacza obecność zmian z pewnością łagodnych, ryzyko złośliwości 0%, nie wymaga dalszej diagnostyki 3 zmiana prawdopodobnie łagodna ryzyko złośliwości <2%, wskazana kontrola za 6 miesięcy, możliwe badania dodatkowe USG 4 zmiana podejrzana ryzyko złośliwości od 2% do 95%, konieczna weryfikacja zmiany, grupę podzielono na 3 podgrupy(*): 4a: zmiana podejrzana, ale o małym stopniu prawdopodobieństwa złośliwości 4b: zmiana podejrzana, o pośrednim stopniu prawdopodobieństwa złośliwości 4c: zmiana podejrzana, o wysokim stopniu prawdopodobieństwa złośliwości, jednak bez klasycznych cech złośliwości 5 zmiana o wysokim prawdopodobieństwie złośliwości ryzyko złośliwości >95%, konieczna weryfikacja zmiany i dalsze leczenie 6 rak potwierdzony zmiana wcześniej zweryfikowana jako złośliwa

 • Brachyterapia

  Brachyterapia jest rodzajem imiejscowąformąradioterapii,w którejźródłopromieniowania umieszczane jestwewnątrz lub w bezpośredniej okolicy guza. Zabieg taki powoduje mniejsze narażenie na promieniowanie tkanek zdrowych, podczas gdyzmienione obszary wystawione są na wysoką dawkę promieniowania.

 • BRCA1

  BRCA 1 to mutacja, która odpowiadaza wystąpienie w grupie nosicielek podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi (ok. 60%) i raka jajnika (ok. 40%)

 • BRCA2

  BRCA2 to mutacja, która odpowiadaza wystąpienie w grupie nosicielek podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi (ok. 50%) i raka jajnika (ok. 20%).